Consultancy Plus
 
BCT Consultancy Plus heeft een viervoudige focus:

*Prestatieontwikkeling van individuen en groepen door het ontwerpen van systemen & methodieken voor Talent Management, voor Loopbaanbeleid, voor afstemming van doelstellingen op de strategische oriëntatie van de organisatie, effectenmeting via AIM meetmodel, opmaken van persoonlijke ontwikkelplannen, webgebaseerde zelf anlayse vragenlijsten, TMSDI vragenlijsten met 360° Feedback, Loopbaan pad,

*Ontwikkeling van klanten relatie met hoger life time value van de klant via
toepasbaar advies inzake afstemming interne/externe communicatie
      Opmaak van sales – marketing – account plan
      Verhogen van sales effectiviteit op basis van verkoopnormen en- targets
      Klanten tevredenheidenquêtes en surveys.
      Het opzetten van Service excellence center voor een service+1

*Organisatieontwikkeling door het begeleiden van verander- en verbetertrajecten van organisaties in alle stadia van hun levenscyclus. en dit door
      Opmaken van een opleidingsplan ter ondersteuning van de strategische keuzes van de organisatie
      Ontwikkeling van een doordacht management development plan afgestemd op de strategie van   
      de organisatie
      Het invoeren van een waardengedreven management
      Systemen voor loopbaanadvies en werkplekbegeleiding
      Ontwerpen, invoeren van een prestatie evaluatie systeem
      Transitie van call center platform naar service excellence center

*BCT analyse tools en TMSDI webbased tools voor meting van werkpreferenties, transitie naar andere functie, 360 ° Management tools die afhankelijk van de opdracht en de specifieke behoefte worden ingezet om zo een optimale ontwikkeling van individu en prestatie te realiseren.
 
© BCT 2009 Privacy Disclaimer